Woningonderhoud

In een goed onderhouden gebouw en woning is het prettig wonen. Per VvE is het onderhoud van de gemeenschappelijke delen binnen een gebouw anders geregeld. Ieder jaar wordt door de Algemene Ledenvergadering het onderhoudsplan besproken en goedgekeurd. Wat er in jouw VvE is afgesproken vind je op de online eigenarenpagina VvE Portaal.

VvE versus MVE VvE

In een reguliere VvE zijn de eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.

In een MvE-VvE constructie betalen de eigenaren maandelijks een bijdrage aan Woonstad Rotterdam voor het planmatig onderhoud aan het gebouw. Alle incidentele werkzaamheden aan het gebouw die vallen onder het dagelijks onderhoud vallen hier niet onder.

Dagelijks onderhoud

Niet planmatig onderhoud
Hieronder valt
- Dagelijks onderhoud
- Afstellen ramen en deuren
- Kleine herstelwerkzaamheden aan het casco

Uitvoering dagelijks onderhoud
De VvE heeft het bestuur en soms de VVE beheerder een financieel mandaat gegeven voor uitvoering. Als de geraamde de kosten voor dagelijks onderhoud boven het mandaat uitkomen, wordt voor uitvoering akkoord gevraagd aan het bestuur en/of de algemene ledenvergadering. 

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud (grootschalige werkzaamheden aan het casco*)
Hieronder valt
- Schilderwerk
- Dakvervanging
- Bouwtechnische onderzoeken

Meer Jaren Onderhouds Begroting (MJOB)
Dit is de planning voor het planmatig onderhoud over een periode van bijvoorbeeld 15 jaar om zo het gebouw op een bouwtechnisch acceptabel niveau te houden.

* Casco is het hele geraamte van het gebouw. Hieronder vallen o.a.; draagmuren, dak, buitenkozijnen, buitendeuren, fundering, buitenmuren. In de splitsingsakte op de eigenaarspagina staat de volledige beschrijving.

Inloggen VvE Portaal

In VvE Portaal regel je alles online. Zoals een reparatie melden, contactgegevens wijzigen of stukken van de VvE inzien.