De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

Opstalverzekering

Jouw VvE heeft een collectieve opstalverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade aan de vaste delen van het gebouw.

Of de verzekering de schade dekt is afhankelijk van de oorzaak. De verzekering dekt alleen schade die is ontstaan door onvoorziene omstandigheden. Vandalisme, achterstallig onderhoud en schade door eigen schuld zijn uitgesloten. De opstalverzekering betaalt uit in 'natura' en niet in geld. Dit betekent dat de verzekeraar een aannemer inschakelt om de schade te herstellen.

Tip! Je eigen spullen zijn niet gedekt door de opstalverzekering. Sluit hiervoor zelf een inboedelverzekering af.

Verschil tussen gebrek en schade: oorzaak en gevolg

Het verhelpen van de oorzaak van de schade wordt niet door de opstalverzekering van de VvE gedekt.
Het gevolg van de schade wordt wel gedekt door de opstalverzekering van de VvE

Niet alle gevolgschade is gedekt!

Gevolgschade die te verwachten is, zoals bij uitgesteld onderhoud, wordt niet gedekt door de opstalverzekering. De kosten voor herstel zijn dan voor rekening van degene die verantwoordelijk* is voor de oorzaak van de schade. In de verzekeringspolis kun je nakijken welke zaken gedekt zijn en welke niet. De verzekeringspolis vind je in Mijn VvE.

*Voorbeeld VvE

Er is lekkage ontstaan doordat het dak niet goed is onderhouden. De muren van onderliggende woningen moeten opnieuw gestuukt worden. De verzekering betaalt deze kosten niet. De kosten zijn voor rekening van de VvE.

*Voorbeeld eigenaar

Er is lekkage in de badkamer doordat de kitvoegen niet op tijd zijn vervangen. De huiseigenaar is aansprakelijk voor alle gevolgschade. Zowel in de eigen woning als de schade in de woning(en) van de buren en de gemeenschappelijke delen in het gebouw. Zij zullen de schade op de eigenaar verhalen.

Schade melden

Heb je schade? Log dan in bij Mijn VvE of bel ons op 010-110 88 00.