Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

 • Controleer de spelling
 • Kies een ander zoekwoord
 • Type in losse woorden 

Hoe VvE’s aan de slag kunnen met duurzaamheid

31 januari 2024
Tips Duurzaamheid mve vve renovatie

Veel woongebouwen in Rotterdam bestaan uit koopwoningen én huurwoningen van Woonstad Rotterdam. In de Vereniging van Eigenaren (VvE) van deze complexen zitten dus particuliere huiseigenaren (die vaak zelf bewoner zijn) én Woonstad Rotterdam als eigenaar en verhuurder van woningen. Maatregelen om een gebouw duurzamer te maken, nemen we daarom gezamenlijk. Lees meer over hoe dat precies werkt.

In een VvE zijn alle eigenaren van een gebouw verenigd. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gebouw, bijvoorbeeld een schilderbeurt of een dakreparatie. Dat is de voornaamste taak van een VvE: het gebouw instandhouden. Daarnaast komt steeds vaker voor dat eigenaren samen investeringen willen doen om hun gebouw te verbeteren en te verduurzamen. Om zonnepanelen aan te leggen bijvoorbeeld. Of bij dakreparatie ook meteen dakisolatie meenemen. Of bijvoorbeeld beter glas plaatsen. Eén keer per jaar, soms vaker, wordt hierover vergaderd. Dat gebeurt in een Algemene Leden Vergadering (ALV).

Stemmen over duurzame maatregelen in de ALV

Over alle gebouw voorstellen wordt gestemd binnen de VvE. Iedere eigenaar heeft stemrecht. Hoeveel precies, hangt af van de splitsingsakte en hoeveel woningen elke eigenaar bezit. Omdat wij meestal meerdere huurwoningen in een complex in bezit hebben, hebben we vaak grote invloed. 

Samen verantwoordelijk

Woonstad Rotterdam is als eigenaar van huurwoningen vertegenwoordigd in bijna 700 VvE’s. Het komt dan ook vaak voor dat particuliere woningbezitters naar ons komen met wensen om het gebouw duurzamer te maken. Dat is goed nieuws! Maar er komt ook veel bij kijken. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. Dat begint met een goed en doordacht plan. Daarvoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk. Datzelfde geldt voor de uitvoering. Als je samen met Woonstad Rotterdam in een MVE-VvE zit, werkt dat net even anders

De belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje

Heb je ideeën om het gebouw van onze VvE duurzamer te maken? We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden voor je op een rijtje gezet. Zo weet je wat er allemaal komt kijken bij het verduurzamen van gebouwen. En wat je van ons mag verwachten, maar ook wat we van jou verwachten.

Vraag en antwoord

 • Ik wil dat we als Vereniging van Eigenaren ons complex gaan verduurzamen. Hoe moet ik beginnen?

  Alles begint met een goed plan. Hoe concreter, hoe beter. Een goed plan bestaat uit een aantal onderdelen.

  Wat wil je bereiken?
  Om te beginnen het doel. Welk doel wil je bereiken? Dat kan bijvoorbeeld zijn: energie besparen. Of duurzame energie opwekken. Of vooral bijdragen aan minder CO2 uitstoot, of misschien wateroverlast voorkomen door wateropslag in het gebouw. En wanneer wil je dat doel bereiken? Ga je voor de korte termijn? Of kies je voor de langere termijn?

  Welke maatregelen passen daarbij?
  Dan ga je onderzoeken welke maatregelen bij dat doel passen. Als je zelf energie wilt opwekken, dan zijn zonnepanelen op het dak een optie. Als energie besparen het doel is, dan is het isoleren van het dak van jullie complex of investeren in HR++ glas misschien wel een goede oplossing. Er zijn veel maatregelen mogelijk. Van een geveltuin, tot het volledig aardgasvrij maken van het gebouw. Hoe groter de ambitie, hoe ingrijpender vaak ook het plan, en hoe hoger de kosten.

  Wat zijn de kosten?
  Dat is meteen het volgende punt: een kostenbegroting. Hoeveel gaat de investering kosten en op welke manier zou deze investering kunnen worden afgeschreven en terugverdiend? Het doel, de maatregelen en de kosten zijn dus belangrijk om in een goed zogeheten duurzaamheidsplan op te nemen. En: is er subsidie mogelijk?

  Is het plan haalbaar?
  Vervolgens onderzoeken we als VvE of het plan haalbaar is. En zo ja, wat het beste moment is om het uit te voeren. Als een dak over twee jaar helemaal vernieuwd moet worden, is het handig om dan ook de zonnepanelen te plaatsen.

  Soms is er voor een goede voorbereiding een extra ledenvergadering nodig. Maar, een goed begin is het halve werk.

 • Eerst een plan dus. Dat klinkt als een hoop werk. Moet ik dat dat allemaal in mijn eentje doen?

  Nee hoor. Het is juist slim om het samen te doen. Zeker als je nog niet precies weet wat je wilt aanpakken. Je kunt bijvoorbeeld een duurzaamheidscommissie oprichten met andere bewoners in de VvE om samen de mogelijkheden te onderzoeken. En alvast afstemmen met de andere bewoners hoe zij naar het plan kijken, daarna kun je dit plan voorleggen aan de ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering kan ook worden besloten om een (haalbaarheids)onderzoek te laten uitvoeren door een partij die hierin is gespecialiseerd. Let op: zo’n onderzoek kost meestal wel geld, dat de VvE – dus de eigenaren gezamenlijk - zal moeten betalen. Er zijn ook partijen die daarbij kunnen ondersteunen, zoals VVE 010 .


 • Wie gaat die duurzame maatregelen betalen?

  De VvE. Dat werkt hetzelfde als bij een reguliere schilderbeurt. Samen betalen we het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, en dus ook de verbeteringen. Wat handig is om te doen, is om (als VVE) te sparen voor duurzaamheidswensen. Je kunt maandelijks een bepaald bedrag van de VvE-bijdrage apart zetten en reserveren voor duurzame maatregelen. Een VvE kan ook geld lenen voor duurzame maatregelen. En er zijn mogelijk ook subsidies aan te vragen die een deel van de (investering)kosten vergoeden. Dit hangt natuurlijk ook af van het plan en de kosten.

 • Ik wil het liefst morgen beginnen met verduurzamen. Hoe kunnen we meteen aan de slag?

  Dat willen we natuurlijk maar al te graag. Er zijn vijf belangrijke punten waar we wel rekening mee moeten houden.

  Belang van (al) onze huurders
  Ten eerste: bij het beoordelen van het plan kijken we altijd ook naar het belang van onze huurders, en we kijken of het aansluit bij onze doelen, ambities en bij ons beleid. Als je ons achter een plan wilt krijgen, moet dat wel een match zijn.

  Let op, het kan óók voorkomen dat het doel of de ambitie wel overeenkomt, maar dat de timing of de kosten van een specifieke aanpak geen match zijn. We zijn voor heel veel woongebouwen in Rotterdam verantwoordelijk, dus dat wegen we altijd zorgvuldig af.

  Samen verantwoordelijk
  Ten tweede: Woonstad Rotterdam zit samen met alle andere eigenaren van het complex in de VvE. We zullen dus ook samen aan de slag moeten, en samen de plannen moeten betalen. Het is dus belangrijk dat er voldoende draagvlak is bij de bewoners. Met voldoende draagvlak kan er ook een positief besluit worden genomen in de ledenvergadering.

  Ieder gebouw is uniek
  Ten derde: duurzaamheidsmaatregelen en technieken zijn soms nog relatief nieuw en vaak best ingewikkeld. Om maar een simpel voorbeeld te noemen: als je zonnepanelen wilt aanleggen, moet je eerst weten of het dak hiervoor geschikt is. Zo moet er bijvoorbeeld een draagkrachtberekening van het dak worden gemaakt. En het dak is van ons allemaal samen: hoe verdelen we die vierkante meters? Daar zijn allerlei wetten en regels op van toepassing. Deze voorbereidingen kosten al best wat tijd en energie. En ieder complex is weer anders. Dus wat bij de buurman kan, is niet automatisch bij jouw gebouw ook mogelijk. En andersom natuurlijk ook.

  De huidige staat van het gebouw
  Ten vierde: de huidige staat van je gebouw. Bij een VvE waar de woningen allemaal al een energiezuinig A+ label hebben, is minder ruimte voor verbetering dan bij een VvE waar de appartementen een G label hebben.

  Passen in de planning
  Ten vijfde: we kijken naar wanneer groot onderhoud staat gepland. Als een dak over twee jaar helemaal vernieuwd moet worden, is het handig om dan ook de zonnepanelen te plaatsen.

  Bij dit laatste punt is het belangrijk om bij de voorbereiding van planmatig onderhoud eventuele verduurzamingswensen mee te nemen. We proberen op die momenten de werkzaamheden zoveel mogelijk tegelijk te doen. Dat werkt wel zo efficiënt, scheelt in de kosten en beperkt overlast. Dat is voor alle bewoners ook prettig. Dit zal echter niet altijd kunnen.

  Met de zorg voor ruim 50.000 woningen is het elk jaar een flinke puzzel van onderhoudsplannen. Op dit moment passen alle puzzelstukjes precies in elkaar. Maar daardoor is er weinig ruimte om nieuwe wensen op korte termijn in te passen. Deze nieuwe werkzaamheden moeten we goed in onze bestaande puzzel zien te passen. We willen aan de ene kant flexibel zijn, en aan de andere kant ons werk slim en efficiënt organiseren. Sowieso kan het hele traject met uitzoeken en voorbereiden – afhankelijk van hoe groot je ambitie is – best lang duren. Dat kunnen we vaak al wel snel inschatten.

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.