Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Maatschappelijke visitatie over de periode 2018-2021

9 januari 2023

In het afgelopen jaar is Woonstad Rotterdam weer gevisiteerd. In een visitatie beoordeelt een onafhankelijke commissie onze maatschappelijke prestaties in de afgelopen vier jaar. De visitatiecommissie keek onder meer naar de lokale opgaven, de prestatieafspraken en het samenspel met gemeente en huurdersorganisaties, de inzet van vermogen, de verwachtingen van belanghebbenden en de kwaliteit van bestuur en verantwoording. De onderzochte periode was 2018-2021.

Icoon-rapport-visitatie

Corporaties zijn verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Zo krijgen ze een spiegel voorgehouden, leggen ze verantwoording af en kunnen ze hun prestaties verbeteren. Dit jaar voerde onderzoeks- en adviesbureau Ecorys de visitatie voor ons uit. De visitatiecommissie vormde zich een beeld door interne documenten te bestuderen en gesprekken te voeren, zowel in de organisatie (bestuur, Raad van Commissarissen, MT-leden, medewerkers) als daarbuiten (Klantenraad, SHS, gemeente en andere belangrijke stakeholders).

Eind december presenteerde de visitatiecommissie het eindrapport. In het onderdeel ‘recensie’ heeft de commissie een ‘heel positief’ oordeel over onze maatschappelijke prestaties en onze rol en betekenis in buurten en wijken. De commissie beoordeelde ons met de volgende rapportcijfers:

Presteren naar opgaven en ambities :7,8
Presteren volgens belanghebbenden :7,0
Presteren naar vermogen :8,0
Governance :7,8

Wij zijn trots op deze beoordeling. De commissie ziet dat wij een woningcorporatie zijn die verder kijkt dan alleen naar ‘de stenen’: Woonstad staat voor een sociale stad met plek voor iedereen. Ook de meeste belanghebbenden zijn positief over onze prestaties. Tegelijkertijd geven sommige belanghebbenden aan dat ze meer van ons verwachten, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid en invloed op beleid. Ook wordt opgemerkt dat wij vaker een voortrekkersrol in de stad zouden kunnen oppakken, gezien onze omvang en positie.

Belanghebbenden geven in het visitatierapport nuttige verbetersuggesties. De belangrijkste betreft de relatie, communicatie en samenwerking tussen Woonstad en haar maatschappelijke omgeving. Die verbeterde al sterk in de afgelopen jaren en belanghebbenden roepen op dat we deze positieve ontwikkeling doorzetten. Daar werken we hard aan: in onze nieuwe ondernemingsstrategie staan samenwerking en echt en open luisteren naar bewoners en andere belanghebbenden centraal.

De observaties van de visitatiecommissie en de aanbevelingen van onze belanghebbenden zijn waardevol en motiveren ons om onze missie in Rotterdam nog beter te verwezenlijken. Onze eerste reactie is te lezen in de zogeheten bestuurlijke reactie, die bij het rapport hoort. Over de verbeterpunten gaan we graag verder in gesprek met onze bewoners en andere belanghebbenden, want alleen samen kunnen we écht verschil maken. Daar kan dit visitatierapport ons zeker bij helpen.

Het visitatierapport 2018-2021 is te lezen op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.