Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Nieuwe plannen voor de Beverwaard

22 september 2020

Hoe maken we Rotterdam Beverwaard klaar voor de toekomst? Donderdag 24 september om 12.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt van Panorama Beverwaard een ontwerpprijsvraag om de wijk een positieve impuls te geven. De bekendmaking bekijken kan online via de website www.panoramalokaal.nl.

Panorama Beverwaard vroeg eind 2019 architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers om plannen te maken om de leefbaarheid in de wijk te vergroten door een slimme koppeling te maken tussen de urgente ruimtelijke opgaven voor de lange termijn en de problematiek van bewoners nu. Gevraagd werd om een slimme aanpak, waarbij de energie en betrokkenheid van de bewoners essentieel is. De opdracht was om goed te kijken naar de kansen die liggen in de integrale aanpak van de openbare ruimte waarbij klimaatadaptatie, energietransitie en aanpak van het riool belangrijke dragers zijn. 

Drie plannen

Drie ontwerpteams hebben de afgelopen maanden hun ideeën voor de Beverwaard uitgewerkt. Tijdens ateliersessies werden tussentijdse inzichten gedeeld aan een publiek van bewoners, juryleden en andere partijen die nauw betrokken zijn bij de buurt. Dit leverde veelbelovende en inspirerende voorstellen op om de Beverwaard en het buitengebied toekomstbestendiger te maken. De inzendingen van de teams vind je hier.

Juryvoorzitter Berno Strootman, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, maakt donderdag de winnaar bekend. Marc Sutherland is vanuit Rotterdam aanwezig bij deze bekendmaking. Het winnende team ontvangt 10.000,- euro.

Panorama Beverwaard

De prijsvraag is uitgeschreven door een coalitie, die bestaat uit: gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, Woonbron, Waterschap Hollandse Delta en Gebiedsorganisatie IJsselmonde. Ook de gemeente Ridderkerk en de Landschapstafel zijn betrokken. Deze ontwerpprijsvraag is een van de zeven prijsvragen van Panorama Lokaal, een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aedes, en Staatsbosbeheer.