Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Prestatieafspraken zijn rond, nu volgt gesprek sociale grondprijs

13 december 2023

Dinsdag 12 december 2023 zijn de prestatieafspraken voor de jaren 2024-2025 door alle corporaties en bijbehorende huurdersorganisaties in Rotterdam ondertekend. Dit gebeurde op het Timmerhuis. Woonstad Rotterdam werd vertegenwoordigd door onze bestuursvoorzitter Miriam Hoekstra-van der Deen. Onze huurders waren via de Klantenraad en SHS vertegenwoordigd door Laurie Hermanns en Robin Croes. Namens de gemeente Rotterdam zette de wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) haar handtekening.

Nieuwe brede aanpak

In de prestatieafspraken leggen woningcorporaties, huurders en de gemeente vast wat zij gezamenlijk  doen om landelijke en lokale doelen op het gebied van volkshuisvesting uit te voeren. Eerdere afspraken ontstonden voornamelijk uit individuele gesprekken tussen corporaties en de gemeente. Voor de periode 2024-2025 is bewust gekozen voor een meer stedelijke aanpak. Experts van zowel corporaties als de gemeente zijn gezamenlijk om tafel gegaan om input te leveren voor deze Prestatieafspraken. Daardoor is de gezamenlijke kennis vergroot, zijn kansen geïdentificeerd en de aan te pakken uitdagingen opgeschreven. Er zijn nu afspraken ondertekend die beter aansluiten bij de praktijk en meer herkenbaar zijn.

Betrokkenheid huurders

Voor de nieuwe aanpak hebben de corporaties en de gemeente verschillende stadsbrede bijeenkomsten georganiseerd om huurders te betrekken. Alle huurders werden hiervoor uitgenodigd. Op deze momenten werden aanwezigen op de hoogte gebracht van de voortgang en was er ruimte voor feedback en zorgen vanuit de huurders. Deze aanpak heeft geleid tot een meer gezamenlijke benadering. Niet alleen tussen huurders onderling maar ook tussen huurders, corporaties en de gemeente. Het resultaat hiervan is een grotere herkenbaarheid van de gemaakte afspraken en een verhoogde betrokkenheid vanuit de huurders. De huurders tekenden voor het eerst sinds 6 jaar de prestatieafspraken mee.

Na deze mijlpaal een stevig gesprek over de sociale grondprijs

Als corporaties zijn wij blij met deze mijlpaal. Als de gemeente, corporaties en huurders naar elkaar luisteren en elkaar serieus nemen gaat Rotterdam daadwerkelijk vooruit en hebben we ook samen een antwoord voor al die duizenden woningzoekenden. Binnenkort willen we ook in de gemeenteraadscommissie Bouwen en Wonen in gesprek over de verhoging van 150% van de sociale huurprijs. Het is noodzaak dat dit soort belangrijke besluiten zorgvuldig besproken worden met elkaar. We schreven daar al eerder een brief over.

Benieuwd?

Kijk vooral eens hier om de afspraken eens rustig na te lezen.

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.