Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Woningcorporaties en wethouders in regio Rotterdam roepen Tweede Kamer op om niet te treuzelen

6 september 2023
verbeteren woningzoekende

Vandaag roepen woningcorporaties en wethouders in de regio Rotterdam de Tweede Kamer op om de wetten te behandelen waar de afgelopen jaren aan gewerkt is. Deze wetten moeten ervoor zorgen dat we sneller en beter kunnen bijbouwen, maar ook dat huurders beter beschermd zijn tegen woekerhuren. Lees hieronder het opiniestuk mede ondertekend door Woonstad Rotterdam.

Skyline- Rotterdam

Dringende oproep aan de Tweede Kamer

Neem de problemen op de woningmarkt serieus: Wetgeving moet door.

Wonen was jaren bijzaak in politiek Den Haag. Met de komst van een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kreeg het onderwerp eindelijk weer landelijke aandacht en urgentie. Er is nog meer slagkracht nodig om de honderdduizenden woningzoekenden aan een huis te helpen. De val van Rutte IV mag daarin geen stilval betekenen.

Cruciale wetgeving voor het oplossen van het woningtekort moet gewoon behandeld worden als het aan 22 woningcorporaties en 12 wethouders in de regio Rotterdam ligt. De samenwerkende partijen doen een dringend beroep op de Tweede Kamerleden om de Wet versterking regie volkshuisvesting en de Wet betaalbare huur zo snel mogelijk te behandelen en niet controversieel te verklaren. Simpelweg omdat er een enorm tekort is aan goede, betaalbare woningen.

Wetgeving moet door

In Zuid-Holland moet landelijk gezien het meeste worden gebouwd van alle provincies. Binnen Zuid-Holland heeft de regio Rotterdam op haar beurt de grootste woningbouwopgave. Circa 10% van het landelijke doel moet in de Rotterdamse regio gerealiseerd worden. De oproep is dan ook een appel van belangrijke partners en woningzoekenden in de strijd tegen de woningnood.

Blijf werken aan afspraken en oplossingen

De torenhoge opgave vraagt om een voortvarende aanpak van de landelijke politiek. We kunnen leraren, agenten, verpleegkundigen en vele andere woningzoekenden niet in de kou laten staan. Daarom is het cruciaal dat de bouw doorgang vindt, de gemaakte afspraken worden nagekomen en er (financiële) oplossingen komen voor de knelpunten die de bouwambities in de weg zitten. Alleen dan kunnen wij in de regio Rotterdam de 100.000 woningen bouwen die er van ons worden gevraagd. Zo benadrukken Maaskoepel en SvWrR.

Lessen uit het verleden

De druk op de woningmarkt is ongezond groot. Als we nu niet doorpakken dreigt de woningnood weer een van de grootste maatschappelijke opgaven te worden zoals in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. De woonsituatie van veel gezinnen was toen mensonterend en het was geen uitzondering dat drie generaties samen in een bovenwoning met twee kamers woonden. De situatie vandaag de dag is wezenlijk anders. Maar ook nu zijn er te veel mensen die geen huis kunnen vinden dat past bij hun levensfase én portemonnee, blijven gescheiden partners noodgedwongen onder een dak en kunnen jongeren niet op zichzelf gaan wonen. Dit heeft enorme invloed op het leven van al die woningzoekenden. De voorbeelden zijn vaak schrijnend. Wij roepen de Kamer op tempo te maken met de behandeling van de wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting, de gemaakte afspraken na te komen en samen door te werken aan het oplossen van knelpunten om goede en betaalbare huizen te kunnen bouwen. Wonen is een belangrijke basis voor het bestaan en dat is onder druk komen te staan. Langdurige onzekerheid door de val van Rutte IV is onnodig en onacceptabel. Daarom vragen wij de behandeling van de wetgeving en de uitvoering van gemaakte afspraken beslist niet controversieel te verklaren en de problemen niet vooruit te schuiven.

Annemarieke van Ettinger-van Herk, directeur Maaskoepel, alle directeur-bestuurders van woningcorporaties in de regio Rotterdam verenigd in Maaskoepel en alle wethouders in de regio Rotterdam verenigd in SvWrR

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.