Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

 • Controleer de spelling
 • Kies een ander zoekwoord
 • Type in losse woorden 

Huurvoorwaarden en spelregels Mijnkint vrije sector huur

Om in aanmerking te komen voor de loting voor een huurwoning in het project Mijnkint vrije sector huur moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Inkomensvoorwaarden

Voor alle woningen gelden voorwaarden voor het inkomen. Kijk dus goed op de prijslijst welke inkomensvoorwaarden gelden voor je reageert op een woning. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan heeft reageren geen zin. Je komt dan niet in aanmerking. Verder geldt:

 • Het geregistreerde jaarinkomen bij de Belastingdienst over 2022 is leidend voor deelname aan de loting. Ongeacht of je in loondienst bent of ondernemer/zzp'er. Andere belastingjaren tellen niet mee.
 • Het geregistreerde jaarinkomen bij de Belastingdienst 2022 is zichtbaar in je MyQiiprofiel. Deze is ook leidend voor deelname aan de loting.
 • Er kunnen maximaal twee personen op het contract. Een eventueel tweede inkomen telt hierbij volledig mee, inkomens van derden niet. 
 • Bij bouwnummer 13 tot en met 21 (oneven) en 22 tot en met 28 (even) kom je alleen in aanmerking met een meerpersoonshuishouden. Meeverhuizende kinderen, die ingeschreven staan op het adres, tellen mee bij een meerpersoonshuishouden. Hierop volgt controle.
 • Inkomens van kinderen tellen niet mee.
 • Eigen vermogen telt niet mee voor het bepalen van het inkomen.
 • Je kunt niet huren met een garantsteller.
 • Ben je ondernemer of zzp'er? Dan moet je minimaal 2 jaar ondernemer/zzp'er
  zijn. Ben je ingeloot, dan vragen we je een door een boekhouder of accountant ondertekende prognose 2023 te uploaden van je resultaat over heel 2023. Het gemiddelde over 2022 en 2023 is leidend en bepalend om een woning toegewezen te krijgen.
 • Ben je ingeloot? Woonstad Rotterdam doet na de loting een volledige screening van je dossier. Dit houdt o.a. in dat wordt nagegaan of je voldoet aan de gestelde voorwaarden en er wordt een creditcheck gedaan. Dit maakt onderdeel uit van de selectieprocedure voordat je de woning definitief krijgt toegewezen.

MyQii-profiel

Je hebt een MyQii-profiel nodig om te reageren op dit project. Met een MyQii-profiel verzamel je veilig, makkelijk en snel je persoonsgegevens. Deze informatie gebruiken wij om te beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden voor de woning als het gaat om inkomen. Kijk dus goed of je voldoet aan de inkomensvoorwaarden. Je eventuele partner koppel je aan je profiel door hem of haar via MyQii
uit te nodigen ook een MyQii-profiel in te vullen. De gegevens van jullie samen bepalen of jullie voldoen aan de voorwaarden.

Belangrijk om te weten over je MyQii-profiel:

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste gegevens in je MyQii-profiel. De getoonde gegevens in je profiel zijn gegevens zoals deze van jou bekend zijn bij overheidsinstanties zoals MijnOverheid, De Belastingdienst en het UWV.
 •  De gegevens in de MyQii-app zijn leidend om mee te kunnen doen met de loting. Als de gegevens niet voldoen aan de gestelde huurvoorwaarden, loot je dus niet mee.
 •  Je reactie via je MyQii account op de woningen is maximaal 3 maanden geldig. Je kunt zelf in de MyQii app zien hoelang je reactie op de woningen in dit project nog geldig is en ervoor zorgen dat deze geldig blijft. 
 •  Is je reactie op het project via je MyQii account niet meer geldig voor of tijdens de loting, dan hebben wij geen toegang tot je gegevens. Je doet dan niet mee aan de loting. Zorg er dus voor dat je MyQii account geldig blijft. 
 •  Vragen over het MyQii-profiel moeten gesteld worden aan Qii.

Voorkeur voor huisnummer(s)

Nadat je op 'reageren' hebt geklikt, kun je aangeven naar welke woningen je voorkeur uitgaat en in welke volgorde. Je kunt op alle woningen reageren.

Huurovereenkomst

Nadat de woning definitief aan je is toegewezen, stellen wij de huurovereenkomst voor je op. Om de woning voor je vast te houden tot het moment van sleuteloverdracht, brengen we de eerste maandhuur en € 35 administratiekosten bij je in rekening. Deze betaal je bij ondertekening van de huurovereenkomst. Heb je de huurovereenkomst ontvangen, dan moet je deze binnen 3 werkdagen volledig(digitaal) ondertekenen. Pas als je de huurovereenkomst hebt getekend en de beginnota is betaald, is de woning definitief aan jou toegewezen. Let dus op dat je de huurovereenkomst tijdig ondertekend,
anders wordt de woning aan de eerst volgende reserve kandidaat toegewezen. Op het moment van sleuteloverdracht verrekenen we deze betaling
met je eerste huurbetaling. Zie je voor oplevering toch af van de woning, dan krijg je de betaalde maandhuur en administratiekosten niet terug. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en de opzegtermijn is één maand.

Servicekosten

De huurprijs is exclusief servicekosten. De genoemde servicekosten, zie prijslijst, zijn indicatief. Hieronder vallen onder andere: 

 • glasverzekering en serviceabonnement
 • groenonderhoud achterpad en eventueel binnentuin

Spelregels voor de loting

 • De reactietermijn start op 1 december. Sluiting reactietermijn is op 15 december. Binnen deze periode moet je via de projectwebsite aangegeven hebben naar welke woningen je voorkeur uitgaat. Een loting bepaalt aan wie we de woningen toewijzen. We kijken dus niet naar wie het eerste heeft gereageerd.
 •  De loting voor de woningen wordt door de notaris gedaan. De loting is in januari. De kandidaten die meeloten krijgen vóóraf aan de loting bericht over de datum en het tijdstip. 
 • Alleen de kandidaten waarvan hun gegevens in het Qii-profiel bij sluiting van de reactietermijn voldoen aan de huurvoorwaarden kunnen mee doen met de loting. 
 •  De notaris doet de loting alleen op basis van volledig ingevulde Qii-profielen.
  • Alleen de personen die op het Qii-profiel vermeld zijn, zijn contractant op de
  huurovereenkomst. 
 • Je mag op alle woningen reageren.
 •  De bij het Qii-profiel genoteerde huisnummers zijn leidend. Hier wordt tijdens de loting niet van afgeweken. 
 • Per kandidaat wordt bij inloting het eerst beschikbare huisnummer toegewezen van de opgegeven voorkeuren. Zijn er geen huisnummers meer beschikbaar, dan wordt de kandidaat op de reservelijst geplaatst op volgorde van loting.
 • De notaris loot net zo lang totdat er van alle kandidaten een volgorde is bepaald. 
 • De kandidaten die na de loting een woning krijgen toegewezen, schuiven bij eventuele annulering door een andere kandidaat niet door. In dat geval krijgt de eerstvolgende reservekandidaat die deze woning heeft opgegeven als
  voorkeur de beschikbare woning in optie. 
 • Kandidaten kunnen de hun toegewezen woning niet onderling ruilen.

Voorrangsregeling

Op volgorde van voorrang:

 1. Herhuisvesters die op verzoek van Woonstad Rotterdam door stadsvernieuwing moeten verhuizen, krijgen voorrang bij de loting (maximaal 1 keer per adres).
 2.  Huurders die al in postcodegebied 3081 (Tarwewijk) en zelfstandig een sociale
  huurwoning van Woonstad Rotterdam of Stadswonen Rotterdam huren en hun huidige huurovereenkomst opzeggen, krijgen voorrang bij de loting (maximaal 1 keer per adres). 
 3. Huurders die zelfstandig een sociale huurwoning van Woonstad Rotterdam of
  Stadswonen Rotterdam huren en hun huidige huurovereenkomst opzeggen, krijgen voorrang bij de loting (maximaal 1 keer per adres). 
 4. Overige geïnteresseerden die voldoen aan de inschrijfvoorwaarden.

Disclaimer: Deze informatie is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.