Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Het Oude Noorden

Onderdeel van Verbouwen en onderhoud

Nieuwe funderingen en betere woningen in het Oude Noorden

oudenoorden project renovatie fundering verbeteren

In het Oude Noorden staan veel gebouwen met woningen van voor de oorlog. Uit onderzoek in het Oude Noorden blijkt dat deze woningen vaak niet meer voldoen aan de bouwregels van nu. Denk aan de fundering onder de gebouwen. De funderingen zijn de houten palen onder de woningen. Als een woning scheef staat of verzakt is, dan zijn er vaak problemen met de funderingen. Voor de veiligheid plaatsen wij stalen palen naast de bestaande palen.

De komende jaren gaan we de woningen verbeteren waar de funderingen slecht zijn. Hier hebben we een plan voor gemaakt.  Sommige woningen kunnen we niet opknappen. Daar komt nieuwbouw voor in de plaats.

Wat gaan we doen?

We maken veel woningen in deze wijk mooier, veiliger en prettiger om te wonen. We vernieuwen de funderingen en verbeteren de woningen aan de binnen- en buitenkant.   

Ben je benieuwd naar ons werk in het Oude Noorden en hoe het is als bewoner om er te wonen? Kijk de video hieronder.  

Welke projecten zijn er in de wijk

Projecten zijn nog bezig
Projecten die klaar zijn

Samenwerking

In het Oude Noorden staan veel woongebouwen met een bijzonder (historisch) uiterlijk. De plannen die we maken , stemmen we af met de gemeente Rotterdam . Zo is de afspraak dat we zoveel mogelijk de historische gevels behouden. Ook vinden we het belangrijk dat we onze bewoners en omwonenden zoveel mogelijk betrekken bij het maken van de plannen door met ze in gesprek te gaan. Zo kunnen zij meedenken over hun eigen woning, woongebouw en buurt.

Voor bewoners uit de buurt

Het werk zorgt voor overlast van geluid en stof. We doen ons best om de overlast zo klein mogelijk te houden.   

Als je naast onze gebouwen woont waar we aan het werk, kan je tijdens het werk (slopen van vloeren, heien van palen) trillingen voelen in jouw woning. Je hoeft je hier geen zorgen over te maken. Heiwerk zorgt voor trillingen. Tijdens het werk kun je merken:  

  • Dat er minder parkeerplaatsen zijn;
  • Er bouwverkeer door de straat rijdt;
  • Fietsers en voetgangers een stukje om moeten lopen. De straten zijn voor een groot deel wel bereikbaar.  

Samen met de aannemer hebben wij hier veel aandacht voor. We kijken wat het beste is voor jou als bewoner en de omgeving. Is er een tijdelijke afsluiting? Dan informeren wij je op tijd.  

 

Meer weten?

Op onze website lees je meer over funderingsherstel. Hoe pakken we het aan en wat betekent het voor jou als bewoner. 


Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.