Soms heeft u schriftelijk toestemming nodig en eventueel medewerking van Woonstad Rotterdam voordat u iets mag veranderen. Overleg dus altijd eerst met ons als u grotere veranderingen in de woning wilt aanbrengen. De kleine aanpassingen behoeven geen toestemming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het afmonteren van de trekschakelaar van uw wasmachine. Hierdoor vervalt de garantie van uw wasmachine niet. Neem voor de zekerheid contact op met de wasmachinefabrikant voordat u zelf aan de slag gaat.

Zelf aangebrachte veranderingen
Het serviceabonnement geldt dus niet voor veranderingen die u zelf heeft aangebracht. Als u iets verandert aan de woning, dan moet u zelf zorgen voor het onderhoud. Een voorbeeld: als u zelf een thermostaatkraan heeft aangebracht, moet u die zelf repareren én vervangen als hij kapot gaat.