Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Rotterdamse ouderen langer thuis in eigen wijk

18 februari 2020
bijzondere doelgroep huur aanbod

Meer levensloopbestendige woningen, ouderenhubs en woonzorgconcepten. Rotterdammers moeten zo lang en veel mogelijk oud kunnen worden in hun eigen wijk, dichtbij hun sociale contacten. Daarom ondertekenden we maandag 17 februari het ‘Langer Thuis Akkoord’ met 41 partijen, waaronder marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartners, ouderenbonden en de gemeente Rotterdam. Doel van dit akkoord is om de komende vijf jaar meer passende woningen voor Rotterdamse ouderen te realiseren in de eigen wijk.

Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. Om deze dubbele vergrijzing op te vangen, willen de ondertekenaars van het akkoord plekken in de Rotterdamse wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee kunnen blijven doen. Daarom is het belangrijk om samen te werken en wonen, welzijn en zorg slim te organiseren. Daar moet het akkoord bij gaan helpen. Het kent drie sporen: het bouwen en verbouwen van levensloopbestendige woningen, het ontwikkelen van ouderenhubs en het uitdenken van nieuwe woonzorgconcepten. Een ouderenhub is een centrale plek in de wijk met allerlei voorzieningen voor ouderen.

Samenwerking ouderenhubs

Ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen is een belangrijke doelstelling van Woonstad Rotterdam. Een voorbeeld van een bestaande, geslaagde samenwerking is de ouderenhub Prinsenland/Lage Land die in juli vorig jaar werd gelanceerd. Wij werken hier samen met de gemeente, zorg en welzijn aan een wijk waar ouderen prettig kunnen blijven wonen en actief mee kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld bij de aanpak van de Prinsessenflats. Een omvangrijk project waarbij 495 bestaande woningen worden gerenoveerd, verdeeld over drie flatgebouwen. De woningen worden aardgasvrij en toekomstbestendig opgeleverd. Tegelijkertijd worden de galerijen breder en de balkons beter toegankelijk gemaakt. Ook worden scootmobielstallingen bijgebouwd en wordt het ontmoeten straks gestimuleerd. De gemeente maakt de routes naar de winkels en het OV toegankelijk.

Meer senioren

De opgave voor meer ouderenhuisvesting is zowel kwalitatief als kwantitatief. In oude stadswijken neemt de groep senioren toe, maar zijn weinig geschikte woningen. Terwijl in andere gebieden veel galerijflats staan, maar variatie in het aanbod gewenst is. Niet iedere oudere heeft namelijk dezelfde woonwens. In wijken met een tekort aan aanbod voor ouderen kijken we of er, naast seniorencomplexen, woningen zijn die specifiek aan senioren verhuurd kunnen worden. Bijvoorbeeld begane grond woningen. Bij nieuwbouwprojecten maken we de afweging of er in desbetreffende wijk behoefte is aanmeer toegankelijke woningen. Ook benutten we kansen om bij renovatie en transformatie van bestaande woningen verduurzaming te combineren met het verbeteren van de toegankelijkheid.

Woonwensconsulenten

Naast geschikt aanbod is ook bewustwording belangrijk. We stimuleren mensen om na te denken over hun huidige woonsituatie en toekomstige woonwens. Onze woonwensconsulenten, verhuurmakelaars speciaal voor senioren, helpen ouderen op weg bij hun zoektocht naar een toegankelijke woning. Dit draagt bij aan het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt.  

Lees hier het ‘Langer Thuis Akkoord’