Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Betaalbaar wonen voor iedereen

10 september 2020

De vier grote Rotterdamse woningcorporaties namen vandaag een petitie in ontvangst van de SP Rotterdam over de huurverhoging. Wij ondersteunen de geest van deze petitie van harte: ook wij willen uiteraard dat wonen voor onze huurders betaalbaar blijft.

Petitie SP aan Abouthaleb en corporaties

Daarom hebben de Rotterdamse corporaties, voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt, ook dit jaar weer gekozen voor een gematigde huurverhoging, waarbij extra rekening is gehouden met de coronacrisis. Het overgrote deel van onze huurders kreeg een huurverhoging die gelijk is aan of lager dan inflatie. De huurstijging is dit jaar vooral het gevolg van de hoge inflatie: als die niet meegerekend wordt, is de reële huurstijging in 2020 de laagste sinds meer dan tien jaar.

Een huurverhoging van 0%, zoals onze huurders zeer begrijpelijk het liefste zouden zien, is helaas niet mogelijk. Op den duur zou dat zelfs de belangen van onze huurders schaden. Want woningcorporaties moeten niet alleen zorgen voor betaalbare woningen, maar ook voor voldoende woningen van goede kwaliteit. Dat is waar wij voor zijn.

Plek voor iedereen

Voldoende woningen betekent dat er voor elke Rotterdammer een passende woning is, nu én in de toekomst. Of je nu alleenstaand bent of deel uitmaakt van een gezin, starter of senior, een bestaande of nieuwe Rotterdammer. Om te zorgen voor voldoende woningen moeten we in de komende jaren duizenden woningen bijbouwen en dat kost geld. Tot en met 2035 is daarvoor in onze regio 25 miljard euro nodig, terwijl we 10 miljard tekort komen.

Goede kwaliteit betekent dat woningen worden onderhouden en dat gebreken snel worden hersteld. Ook dat willen we onze huurders garanderen. Onderhoud en reparaties kosten veel geld én we hebben een grote verduurzamingsopgave: voor 2050 moeten alle corporatiewoningen gasloos zijn en aangesloten op een alternatieve energiebron.

Korte termijn versus lange termijn

Het bouwen, onderhouden en verduurzamen van woningen doen we met de huurinkomsten die we ontvangen. Ook kunnen we daarmee de woonomgeving leefbaar houden. Om alles te kunnen blijven doen, is het noodzakelijk dat we de huren verhogen. Door inflatie wordt alles elk jaar een beetje duurder en daarom verhogen we de gemiddelde huur jaarlijks met een percentage dat ongeveer gelijk is met inflatie. Als we de huurverhoging een jaar overslaan, heeft dat een langdurig negatief effect op onze mogelijkheden om voor goede en betaalbare woningen te blijven zorgen. Geen huurverhoging is dus geen optie, juist in het belang van onze huurders.

Uit balans

Dit betekent dat we altijd een evenwicht moeten vinden tussen betaalbare huren, voldoende passende woningen en goed onderhouden woningen. Dat evenwicht staat zwaar onder druk: volgens veel huurders kunnen de huren lager, het onderhoud beter en zouden corporaties meer betaalbare nieuwbouwwoningen moeten bouwen. Het onlangs gepubliceerde rapport over de opgaven en de middelen van corporaties toont duidelijk aan dat als er niet snel een structurele oplossing komt, er binnen afzienbare tijd grote financiële tekorten ontstaan. Het is vijf voor twaalf: de toekomst van betaalbaar wonen staat op het spel.

De zorg voor betaalbaar wonen gaat ons zeer aan het hart. De oplossing ligt in het herzien van het landelijke woonbeleid, te beginnen met het afschaffen van de verhuurderheffing. Het is tijd voor actie: geef corporaties voldoende middelen en speelruimte, dan kunnen we wonen weer bereikbaar maken en houden voor iedereen.

Maria Molenaar, voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam
Arjan Schakenbos, voorzitter Raad van Bestuur Vestia
Hedy van den Berk, voorzitter Raad van Bestuur Havensteder
Richard Sitton, voorzitter Raad van Bestuur Woonbron