Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Woonstad Rotterdam onderzoekt de bouw van flexwoningen in Nesselande

7 november 2022
woningzoekende nieuwbouw

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Nederland en ook in Rotterdam. Om dat tekort op te lossen worden verschillende oplossingen bedacht. Een daarvan is het bouwen van flexwoningen. De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren verschillende locaties onderzocht om deze te kunnen bouwen. Aan Woonstad Rotterdam is gevraagd om circa 140 woningen te bouwen aan de Willem van Gispenstraat in Nesselande. Op dit moment onderzoeken we of het haalbaar is om die woningen daar te bouwen.

AI- flexwoningen- Nesselande

Samen met de gemeente aan de slag

In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om ook flexwoningen te bouwen in Rotterdam. Daarna heeft de gemeente Rotterdam de afgelopen paar jaar onderzoek gedaan naar verschillende wijken en locaties waar deze woningen gebouwd kunnen worden. Vervolgens gaat de gemeente met de wijkraad en bewoners in gesprek over de locatie en zoekt de gemeente een partner om de woningen te bouwen. Woningcorporaties bouwen al meer dan 100 jaar betaalbare woningen in Rotterdam en zijn dan ook een logische partner om dit samen met de gemeente te ontwikkelen. 

Flexwoningen van hoge kwaliteit

Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen van hoge kwaliteit die snel gebouwd kunnen worden en ergens staan. Deze woningen zijn in de eerste plaats geschikt voor jonge mensen die met spoed een woning zoeken. De woningen zijn energiezuinig, circulair en passen goed in de stedelijke omgeving. Het beeld van containerwoningen dat veel mensen op het netvlies hebben is al iets van het verleden. De huidige generatie flexwoningen zijn in uitstraling bijna niet meer van permanente woningbouw te onderscheiden. Ze passen goed in de stedelijke omgeving.

De buurt

Op 8 november organiseert de gemeente een informatieavond voor de buurt. Daar kunnen mensen alvast met de gemeente in gesprek over hun zorgen, wensen en ideeën. Ook zal daar gevraagd worden of mensen deel willen nemen in een klankbordgroep om samen verder te praten over deze ontwikkeling en concrete acties op te stellen hoe met de zorgen en inpassing in de wijk aan de slag te gaan. Ook worden vragen beantwoord. In januari komt er een bewonersavond waar we wensen en ideeën ophalen, zodat deze meegenomen kunnen worden in het uiteindelijke bouw-, inrichting- en beheerplan. 

Samen bouwen aan de Willem van Gispenstraat

Op dit moment onderzoeken we nog of het financieel haalbaar is om deze woningen te kunnen bouwen. Als dat haalbaar is gaan we na de informatieavond met omwonenden in gesprek over hoe we de woningen in de omgeving in kunnen passen. Op basis daarvan maken we een ontwerp en bespreken dat met de omwonenden. Het doel is dat in 2023 de eerste bewoners al in de woningen kunnen. 

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.