Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

 • Controleer de spelling
 • Kies een ander zoekwoord
 • Type in losse woorden 

Tarwebuurt

Onderdeel van Nieuwbouw

Nieuwbouw Tarwebuurt

De komende jaren pakken we een aantal woningen in de Tarwebuurt aan. De woningen hebben te maken met technische problemen, zoals verzakkingen, slechte isolatie en zijn verouderd. We gaan de buurt aanpakken samen met de bewoners. We hebben bewoners gevraagd om zich te verenigen om mee te praten. Ze hebben een bewonerscommissie opgericht en ze praten mee over de onderzoeken, de resultaten, wat, wanneer en hoe we te werk gaan en krijgen professionele en onafhankelijke hulp en begeleiding.

Lees ook dit nieuwsbericht van 14 juni 2023.
 • Contactgegevens

  Heb je vragen? De contactpersonen voor dit project zijn Bianca Tol, projectleider wijken en Andjana Rambaran, medewerker bewonersbegeleider projecten. Je kunt hun bellen tussen 9.00 - 15.00 uur op telefoonnummer 010-440 88 00. Je kunt een verzoek om terug te bellen achter laten.

  Wil je een e-mail sturen? Dat kan naar tarwebuurt@woonstadrotterdam.nl 

  Andere vragen?
  Je kunt bellen naar ons klantcontact van maandag t/m vrijdag  tussen 9.00 - 15.00 uur op telefoonnummer 010 - 440 88 00

  Jouw mening over woonbeleving.
  Wil je meedoen aan het onderzoek "woonbeleving"? We komen graag langs om te horen wat jouw mening is over de kwaliteit van jouw woning en je woonomgeving. 

  Maak een afspraak met Andjana Rambaran, bewonersbegeleider projecten. Je kunt haar bellen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer 010 440 88 00. Of laat een verzoek om terug te bellen achter. 

 • Bewonersbijeenkomst

  14 december 2021 - Eerste bijeenkomst bewonerscommissie

  Er zijn 30 aanmeldingen voor de bewonerscommissie. We zijn heel blij met dit enthousiasme! Op dinsdag 14 december is de eerste bijeenkomst met de bewoners die zich op hebben gegeven voor de bewonerscommissie. Deze start om 19:30u. 

  Wil je je aanmelden voor de bewonerscommissie? Stuur een email naar tarwebuurt@woonstadrotterdam.nl.

  13 oktober 2021 - In de wijk

  Op woensdag 13 oktober waren we vanaf 14.00 uur ook in de buurt. Iedereen kon een kop koffie of thee met wat lekkers komen halen. Ook konden bewoners met ons in gesprek over wat er aan hun huis mankeert en wat er de komende jaren zou moeten gebeuren. We hebben ook mensen geworven voor de bewonerscommissie.

  5 oktober 2021 - Eerste digitale bewonersbijeenkomst

  Op dinsdag 5 oktober was de eerste (online) bewonersbijeenkomst om 19:30 uur. 

 • Geschiedenis

  De Tarwewijk is tussen 1900 en 1930 gebouwd ter huisvesting van de arbeiders in de snel groeiende haven. De naam dankt de wijk aan de ligging naast de Maashaven, waar vroeger de graanschepen werden verladen. Aan de Brielselaan bevinden zich nog steeds enkele (vroegere) graanbedrijven, waaronder de monumentale Graansilo. Dit beeldbepalende gebouw is zeer bekend als feestlocatie, maar er huizen tegenwoordig onder de noemer Creative Factory ook jonge, creatieve ondernemers.


   Vraag & Antwoord


   • Waarom slopen?
    • De slechte technische staat van de woningen;
    • De slechte funderingen;
    • De hoge waterstanden met als gevolg veel wateroverlast.

    Met een renovatie van de woningen lossen we het waterprobleem niet op. Daarnaast is het zeer kostbaar om onder iedere woning apart te gaan heien voor een nieuwe fundering. Bewoners blijven daardoor met klachten zitten en kunnen tijdens het werk niet in hun woning blijven. Je krijgt daarmee geen goede woning terug dan wanneer je sloopt en nieuw bouwt.

   • Wanneer horen we meer over de plannen?

    Eind mei gaan we in gesprek met de bewonerscommissie over de volgorde waarin woningen gesloopt kunnen worden. We kunnen niet alles in één keer slopen, daarom zal er voor de Zwartewaalstraat en de Stoppelstraat (de laatste fase die aangepakt wordt) nog een kleine renovatiebeurt plaatsvinden. Hoe we dit gaan doen, moet nog verder uitgewerkt worden.

    Ook gaan we nog in gesprek met de bewonerscommissie over:

    • De eerste schetsen van de nieuwe woningen;
    • Wat voor soort woningen er komen;
    • Op welke plek de nieuwe woningen gaan komen;
    • Wat jullie ervan vinden.
   • Wanneer moeten bewoners verhuizen en hoeveel tijd krijgen ze om te verhuizen?

    Als de volgorde vast staat, weten we welke bewoners als eerste gebruik kunnen maken van de voorrangsregel om te kunnen verhuizen. Dit noemen we een urgentieverklaring en daarmee krijg je 18 maanden de tijd om opzoek te gaan naar een andere woning. En natuurlijk helpen wij jou om een woning te zoeken. Maar je kan ook zelf zoeken. Onze ervaring is dat iedereen altijd terecht komt op de plek waar hij of zij graag wil wonen.

   • Kan ik terugverhuizen naar mijn oude woning/adres?

    Samen met de bewonerscommissie maken we een sociaal plan, waarna we deze voorleggen aan alle bewoners. Daarin staat waar iedereen recht op heeft. We willen ook weten wat bewoners daarin belangrijk vinden. We weten nu nog niet in welke straat welk type woning wordt gebouwd. En of dat dat het type woning is waar bewoners naar toe willen verhuizen. Daarnaast hangt het ook af van de grootte van het gezin en het inkomen. Daarover moeten we nog met elkaar in gesprek.

   • Wat wordt er teruggebouwd in de Tarwebuurt?

    We weten nog niet wat voor soort woningen er worden teruggebouwd. Aan de hand van de bewonersgesprekken op straat en via de Letsopp app gaan we een woningbouwprogramma opstellen. Het woningbouwprogramma moet ook door de gemeente worden goedgekeurd. De nieuwe woningen zullen waarschijnlijk een mix worden van verschillende type betaalbare woningen (rijtjeswoningen, beneden- en bovenwoningen en appartementen). We streven naar een gelijk aantal sociale huurwoningen. Daarnaast wil de gemeente en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid ook graag dat we middenhuur woningen bouwen. Om die extra te kunnen bouwen komen er meer woningen dan dat er gesloopt gaan worden.

   • Wat wordt mijn nieuwe huurprijs?

    Je krijgt een woning op basis van het systeem van passend toewijzen. Dat is een regel van de overheid. Dat betekent dat je een andere betaalbare woning krijgt op basis van je inkomen en gezinssituatie. Wij kunnen je helpen om te berekenen wat straks mogelijk je nieuwe huurprijs wordt. Dat is voor iedereen anders. Wil je dat laten voorrekenen? Maak dan een afspraak met Andjana via het emailadres tarwebuurt@woonstadrotterdam.nl. Voor deze afspraak hebben we de inkomensverklaring van het verzamelinkomen van 2022 nodig en met hoeveel personen je gaat verhuizen. Op onze website vind je een uitleg met de inkomensvoorwaarden voor sociale huur en sociaal plus huur.

   • Krijg ik huurtoeslag?

    Afhankelijk van je woning en je inkomen krijg je huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kun je alvast een proefberekening maken om te controleren of je recht hebt op huurtoeslag en wat de hoogte is van deze toeslag.

   • Als je niet kiest voor terugkeer, hoe dan verder?

    Met een urgentie krijg je de mogelijkheid om te verhuizen naar een bestaande woning. Wij helpen je daarbij. Je komt in aanmerking voor passende vrijgekomen woningen die worden aangeboden via Woonnet Rijnmond. Je kan reageren op woningen van ons en van alle andere woningcorporaties. Het is belangrijk dat je je gegevens in Woonnet juist en volledig invult, zodat je kan reageren op het passende aanbod.

   • Krijgen bewoners nog huurverhoging?

    De netto huurprijs wordt normaal gesproken vanaf de urgentiedatum ‘bevroren’. Maar omdat wij het voorkeursscenario voor sloop hebben uitgesproken, is besloten voor de 1e twee fasen geen huurverhoging door te voeren. Dat betekent dat je tot je verhuizing geen jaarlijkse huurverhoging meer krijgt voor je huidige huur als je in deze fasen woont. De servicekosten kunnen nog wel stijgen of dalen. Waarom? De servicekosten zijn altijd een afrekening van de werkelijk gemaakte kosten van het jaar daarvoor. Deze staan dus los van de netto huurprijs.

   • Hoe hoog is de verhuiskostenvergoeding?

    Je hebt recht op een verhuisvergoeding voor de kosten die je maakt voor de verhuizing en inrichting van je nieuwe woning. Hiervoor gelden landelijke regels, die zijn vastgesteld door de overheid, voor. De verhuiskostenvergoeding is in 2023 vastgesteld op €7.156,-. Prijspeil februari 2023. De verhuiskostenvergoeding ontvang je bij het accepteren van een andere woning.

   Adviesaanvraag

   Brieven   Nieuwsbrieven bewonerscommissie

   Nieuwsbrieven

   Woonstad op je startscherm
   Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.