Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

 • Controleer de spelling
 • Kies een ander zoekwoord
 • Type in losse woorden 

Tarwebuurt

Onderdeel van Nieuwbouw

Samenwerken aan een fijn leven in de Tarwebuurt

Er staat wat te gebeuren in de geliefde Tarwebuurt. De woningen in deze buurt hebben te maken met technische problemen, zoals verzakkingen, slechte isolatie, asbest en ze zijn verouderd. De komende jaren pakken we daarom een aantal woningen aan. We hebben bewoners gevraagd om zich te verenigen en mee te denken over de aanpak. Hiervoor is de bewonerscommissie opgericht. Onder begeleiding van een professionele en onafhankelijke ondersteuner hebben zij meegepraat en meegedacht over de onderzoeken, de resultaten, wat, wanneer en hoe we te werk gaan. Het resultaat is een adviesrapport opgesteld door de bewonerscommissie.

Een fijn leven in de Tarwebuurt: niet alleen nu, maar ook later

Het bestuur van Woonstad Rotterdam heeft het adviesrapport van de bewonerscommissie meegewogen in het besluit en neemt een aantal adviezen over.

Na veel wikken en wegen is uiteindelijk wel besloten om de woningen in de Tarwebuurt te vervangen. Dit betekent dat woningen worden gesloopt en er nieuwbouw wordt terug gebouwd. Het was een moeilijk besluit, waarbij we opties als renoveren en opknappen in bestaande staat zorgvuldig hebben onderzocht. We weten namelijk hoe geliefd de Tarwebuurt onder de bewoners is.

De woningen zijn echter zo verouderd en in slechte staat, dat sloop de enige optie is voor het behoud van een Tarwebuurt voor nu en later. Met het genomen sloopbesluit bouwen we zodat generatie op generatie en ook nieuwe bewoners kunnen, genieten van een fijn leven in de Tarwebuurt.

Werk aan de Tarwebuurt

Binnen nu en een paar jaar gaan we de woningen in de Tarwebuurt aanpakken. De woningen die worden aangepakt zijn:

 • Polslandstraat 5-68;
 • Roggestraat 6-42;
 • Stoppelstraat 2-16;
 • Katendrechtse Lagendijk 104-106;
 • Zwarte Waalstraat 175-201;
 • Blankenburgstraat 37-105 en
 • Tarwestraat 1-27.

We vervangen niet alle woningen tegelijkertijd. Bewoners uit de Polslandstraat, even nummers 6-68, starten vanaf mei 2024 met verhuizen. Zij hebben 18 maanden hiervoor de tijd en we helpen ze zoeken naar een andere woning.  

 • Planning

  Fase 1

  April 2024 tot oktober 2025*

  Polslandstraat even nummers

  Sloopperiode: Januari 2026*

  Fase 2

  Oktober 2025 tot april 2027*

  Polslandstraat oneven nummers, Tarwestraat, Roggestraat

  Sloopperiode: Juli 2027*

  Fase 3

  April 2027 tot oktober 2028*

  Blankenburgstraat, Zwartewaalstraat, Stoppelstraat en Katendrechtse Lagendijk

  Sloopperiode: Januari 2029*

  *planning kan wijzigen

 • Contactgegevens

  Heb je vragen? De contactpersoon voor dit project is Andjana Rambaran, medewerker bewonersbegeleider projecten. Je kunt haar bellen tussen 9.00 - 15.00 uur op telefoonnummer 010-440 88 00. Je kunt een verzoek om terug te bellen achter laten.

  Wil je een e-mail sturen? Dat kan naar tarwebuurt@woonstadrotterdam.nl.

Documenten bewoners

Vraag & Antwoord


 • Waarom slopen?
  • De slechte technische staat van de woningen;
  • De slechte funderingen;
  • De hoge waterstanden met als gevolg veel wateroverlast.

  Met een renovatie van de woningen lossen we het waterprobleem niet op. Daarnaast is het zeer kostbaar om onder iedere woning apart te gaan heien voor een nieuwe fundering. Bewoners blijven daardoor met klachten zitten en kunnen tijdens het werk niet in hun woning blijven. Je krijgt daarmee geen goede woning terug dan wanneer je sloopt en nieuw bouwt.

 • Wanneer horen we meer over de plannen?

  Eind mei gaan we in gesprek met de bewonerscommissie over de volgorde waarin woningen gesloopt kunnen worden. We kunnen niet alles in één keer slopen, daarom zal er voor de Zwartewaalstraat en de Stoppelstraat (de laatste fase die aangepakt wordt) nog een kleine renovatiebeurt plaatsvinden. Hoe we dit gaan doen, moet nog verder uitgewerkt worden.

  Ook gaan we nog in gesprek met de bewonerscommissie over:

  • De eerste schetsen van de nieuwe woningen;
  • Wat voor soort woningen er komen;
  • Op welke plek de nieuwe woningen gaan komen;
  • Wat jullie ervan vinden.
 • Wanneer moeten bewoners verhuizen en hoeveel tijd krijgen ze om te verhuizen?

  Als de volgorde vast staat, weten we welke bewoners als eerste gebruik kunnen maken van de voorrangsregel om te kunnen verhuizen. Dit noemen we een urgentieverklaring en daarmee krijg je 18 maanden de tijd om opzoek te gaan naar een andere woning. En natuurlijk helpen wij jou om een woning te zoeken. Maar je kan ook zelf zoeken. Onze ervaring is dat iedereen altijd terecht komt op de plek waar hij of zij graag wil wonen.

 • Kan ik terugverhuizen naar mijn oude woning/adres?

  Samen met de bewonerscommissie maken we een sociaal plan, waarna we deze voorleggen aan alle bewoners. Daarin staat waar iedereen recht op heeft. We willen ook weten wat bewoners daarin belangrijk vinden. We weten nu nog niet in welke straat welk type woning wordt gebouwd. En of dat dat het type woning is waar bewoners naar toe willen verhuizen. Daarnaast hangt het ook af van de grootte van het gezin en het inkomen. Daarover moeten we nog met elkaar in gesprek.

 • Wat wordt er teruggebouwd in de Tarwebuurt?

  We weten nog niet wat voor soort woningen er worden teruggebouwd. Aan de hand van de bewonersgesprekken op straat en via de Letsopp app gaan we een woningbouwprogramma opstellen. Het woningbouwprogramma moet ook door de gemeente worden goedgekeurd. De nieuwe woningen zullen waarschijnlijk een mix worden van verschillende type betaalbare woningen (rijtjeswoningen, beneden- en bovenwoningen en appartementen). We streven naar een gelijk aantal sociale huurwoningen. Daarnaast wil de gemeente en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid ook graag dat we middenhuur woningen bouwen. Om die extra te kunnen bouwen komen er meer woningen dan dat er gesloopt gaan worden.

 • Wat wordt mijn nieuwe huurprijs?

  Je krijgt een woning op basis van het systeem van passend toewijzen. Dat is een regel van de overheid. Dat betekent dat je een andere betaalbare woning krijgt op basis van je inkomen en gezinssituatie. Wij kunnen je helpen om te berekenen wat straks mogelijk je nieuwe huurprijs wordt. Dat is voor iedereen anders. Wil je dat laten voorrekenen? Maak dan een afspraak met Andjana via het emailadres tarwebuurt@woonstadrotterdam.nl. Voor deze afspraak hebben we de inkomensverklaring van het verzamelinkomen van 2022 nodig en met hoeveel personen je gaat verhuizen. Op onze website vind je een uitleg met de inkomensvoorwaarden voor sociale huur en sociaal plus huur.

 • Krijg ik huurtoeslag?

  Afhankelijk van je woning en je inkomen krijg je huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kun je alvast een proefberekening maken om te controleren of je recht hebt op huurtoeslag en wat de hoogte is van deze toeslag.

 • Als je niet kiest voor terugkeer, hoe dan verder?

  Met een urgentie krijg je de mogelijkheid om te verhuizen naar een bestaande woning. Wij helpen je daarbij. Je komt in aanmerking voor passende vrijgekomen woningen die worden aangeboden via Woonnet Rijnmond. Je kan reageren op woningen van ons en van alle andere woningcorporaties. Het is belangrijk dat je je gegevens in Woonnet juist en volledig invult, zodat je kan reageren op het passende aanbod.

 • Krijgen bewoners nog huurverhoging?

  De netto huurprijs wordt normaal gesproken vanaf de urgentiedatum ‘bevroren’. Maar omdat wij het voorkeursscenario voor sloop hebben uitgesproken, is besloten voor de 1e twee fasen geen huurverhoging door te voeren. Dat betekent dat je tot je verhuizing geen jaarlijkse huurverhoging meer krijgt voor je huidige huur als je in deze fasen woont. De servicekosten kunnen nog wel stijgen of dalen. Waarom? De servicekosten zijn altijd een afrekening van de werkelijk gemaakte kosten van het jaar daarvoor. Deze staan dus los van de netto huurprijs.

 • Hoe hoog is de verhuiskostenvergoeding?

  Je hebt recht op een verhuisvergoeding voor de kosten die je maakt voor de verhuizing en inrichting van je nieuwe woning. Hiervoor gelden landelijke regels, die zijn vastgesteld door de overheid, voor. De verhuiskostenvergoeding is in 2023 vastgesteld op €7.156,-. Prijspeil februari 2023. De verhuiskostenvergoeding ontvang je bij het accepteren van een andere woning.

Adviesaanvraag

BrievenNieuwsbrieven bewonerscommissie

Nieuwsbrieven

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.