Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Samen met bewoners de Tarwebuurt aanpakken

14 juni 2023
Verbouwen en onderhoud

De 159 woningen in de Tarwebuurt zijn toe aan vernieuwing. Ze zijn verouderd en hebben te maken met technische problemen, zoals verzakkingen en slechte isolatie. De aanpak van de woningen bepalen we samen met bewoners. Wat hebben we tot nu toe gedaan? En wat staat er de komende maanden op de planning?

Tarwebuurt_2

De eerste stappen

In 2019 hebben we technisch onderzoek gedaan naar de woningen. Dit leidde in oktober 2021 tot een eerste brede bewonersbijeenkomst. We kwamen met veel mensen in de buurt bij elkaar. Daar hebben we besproken wat er aan hun huis mankeert en gevraagd of deze klachten herkend werden en wat er ontbrak. We hebben mensen ook gevraagd of zij zich wilden aanmelden voor een bewonerscommissie. Daarop reageerden 22 mensen positief.

Bewonerscommissie

Sinds mei 2022 is de bewonerscommissie een feit. In de bewonerscommissie zitten 9 leden. Zij praten en denken mee en worden ondersteund door een onafhankelijk begeleider. De bewonerscommissie ontvangt van ons alle documenten die zij willen hebben. Zo hebben we alle onderzoeken gedeeld en hebben we samen de technische problemen van de woningen vastgesteld. Daarna hebben we gekeken welke mogelijkheden er zijn voor het oplossen van de problemen. Dat gaat om renovatie, transformatie en sloop- en nieuwbouw.

Voorkeursaanpak Woonstad

Vanwege de technische staat van de woningen heeft Woonstad de voorkeur voor een aanpak om stap voor stap de woningen te slopen en nieuw te bouwen. Maar zover zijn we nog niet. We zijn de afgelopen periode samen met de bewonerscommissie en alle individuele bewoners in gesprek geweest over hoe we tot deze voorkeur zijn gekomen. We zijn in gesprek gegaan over hoe en wanneer we deze aanpak gaan uitvoeren. We hebben een concept Sociaal Plan gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan tijdens de aanpak. In alle gevallen geven wij iedereen de mogelijkheid om te blijven wonen in de wijk. We bieden alle bewoners die dat willen een passende woning aan in de nieuwbouw van de Tarwebuurt. Daarbij is het ook mogelijk om te verhuizen naar de nieuwbouw van de Mijnkintbuurt die daar naast ligt. Hoe we dat doen leggen we samen vast in het sociaal plan. Dat heeft ook goed gewerkt bij bijvoorbeeld Odeon.

Tarwebuurt_1

Contact met de bewoners

Bij iedere stap die we zetten, volgt een nieuwsbrief naar alle bewoners en roepen we mensen actief op om mee te praten over de toekomst van de woningen.

Naast de bewonerscommissie hebben wij ook persoonlijk contact met alle individuele huurders. Dat doen we via persoonlijke gesprekken aan de deur, bij mensen thuis of per telefoon. We hebben twee keer per week spreekuur in de buurt in onze ontmoetingsruimte op de Polslandstraat 65. Zo zorgen we ervoor dat mensen op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en niemand overgeslagen wordt. We gebruiken dus veel verschillende manieren om met iedereen in contact te komen en te blijven.

Wat gaan we de komende maanden doen?

Een plan maken voor zoveel woningen kost tijd. We willen alles transparant en zorgvuldig doen. Met álle bewoners. Dus de bewonerscommissie, maar ook zorgen dat de rest van de bewoners gehoord worden. Daarom blijven we met iedereen persoonlijk in gesprek.

De volgende stap is een brede bijeenkomst begin juli. Daarin gaat de bewonerscommissie in gesprek met alle bewoners en luistert naar alle meningen, zorgen en vragen. Dit wordt verwerkt tot een advies aan Woonstad over de sloop- en nieuwbouw. In welke fase wat moet gebeuren en het sociaal plan.

De persoonlijke gesprekken die wij met alle bewoners voeren nemen we net zo goed mee in een uiteindelijke beslissing als het advies van de bewonerscommissie.

Meer weten?

Meer informatie vind je op de projectpagina.

Tarwebuurt


Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.