Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

 • Controleer de spelling
 • Kies een ander zoekwoord
 • Type in losse woorden 

Exercitiestraat 15AB (verkocht)

Vraagprijs € 350.000


Voorgevel

Object

 • Het pand bestaat in totaal uit 3 wooneenheden waarvan er 1 verhuurd wordt opgeleverd (Exercitiestraat 15A). T.b.v. huurder dient er een sociale paragraaf getekend te worden. De huurprijs betreft circa €235,- per maand.
 • 15A – circa 60m2/15B1 – 65m2/15B2 – 113,4 m2.
 • Er geldt een exploitatiebeding van minimaal 7 jaar. Dit betekent dat alle 3 de woningen voor minimaal 7 jaar na juridische levering voor verhuur bestemd moeten blijven.

Opknapverplichting van toepassing:

 • Ten aanzien van de voor- en achtergevel geldt dat het gevelmetselwerk en voegwerk en dak moet worden nagezien en waar nodig hersteld.
 • Ten aanzien van de achterzijde dient het balkon te worden hersteld.
 • Ten aanzien van de voorgevel dient deze gereinigd te worden.
 • Verven alle houten delen voor- en achtergevel.
 • Het energielabel moet na renovatie minimaal C worden m.b.t. 15B1 en 15B2.

De oplevering van de werkzaamheden dienen binnen 1 jaar na juridische levering plaats te vinden.

 • Deelverhuur (het verhuren van onzelfstandige kamers of delen van een 1 woning) en verhuur aan studenten niet toegestaan.
 • Doorverkoop is mogelijk 2 jaar na voltooien opknapverplichting.
 • Funderingsonderzoek en bouwkundige keuring aanwezig en toegevoegd in de bijlage.
 • Bouwjaar: 1924.
 • Bodemonderzoeken aanwezig van de Gemeente Rotterdam.
 • Het betreft een POP pand.
 • Het pand wordt geleverd met eeuwigdurende erfpacht waarvan de canon eeuwigdurend is afgekocht.
 • De kosten voor onder meer het opmaken door de notaris van de koop- en leveringsakte komen voor rekening van koper.
 • Bij ondertekening van de koopakte dient een waarborgsom van 10% van de koopsom te worden voldaan.
 • De verkoop zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IL&T).
 • Het transport dient plaats te vinden binnen 1 week na verloop bezwarentermijn (6 weken) Ministerie.
 • Vaste project notaris betrokken, Govers Spil Notarissen.
 • Koper dient uiterlijk 1 week na gunning de koopovereenkomst te ondertekenen.

Open huis en inschrijving

Kijkdag (let op enige mogelijkheid):
Maandag 11 maart tussen 13.00 – 14.00 uur

Woonstad Rotterdam wil partijen in de gelegenheid stellen een uiterst voorstel uit te brengen.

Wij nodigen u hierbij –vrijblijvend- uit tot het doen van een eenmalig voorstel in de vorm van een inschrijving per mail op het volgende registergoed.

 • Exercitiestraat 15AB

Alle beschikbare informatie vindt u in de bijlage. Het gaat om de volgende zaken:

 • Erfpachtakte
 • Conversie akte
 • Meetrapport Exercitiestraat 15B1 en B2
 • Bouwkundige keuring
 • Asbestrapporten Exercitiestraat 15B1 en B2
 • Plattegronden
 • Kadastrale kaart
 • Kadastrale object informatie
 • Funderingsonderzoek
 • Bodemonderzoeken
 • Plattegronden
 • Energielabels Exercitiestraat 15B1 en B2
 • Sociale paragraaf
 • Overzicht WOZ waarde/ WWD/ huurprijs
 • Verordening Woningmarkt

De voorwaarden verbonden aan deze uitnodiging luiden als volgt:

 • Deze uitnodiging tot het uitbrengen van een eenmalig en uiterst voorstel (of wel te noemen “inschrijving onder voorwaarden”) is uitsluitend gericht aan de partijen die het pand hebben bezichtigd.
 • Partijen verklaren zich vooraf bekend met de verkoopinformatie.
 • Uw eenmalige en uiterst voorstel kan worden uitgebracht per mail aan: biedingen@woonstadrotterdam.nl. Uw voorstel dient uiterlijk op donderdag 21 maart om 10.00 uur te zijn ontvangen op voormeld mailadres. Gaarne de bieding met leesbevestiging mailen naar biedingen@woonstadrotterdam.nlo.v.v. inschrijving Exercitiestraat 15AB.
 • U dient uw voorstel te voorzien van uw eventuele (ontbindende) voorwaarden.
 • Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor. Eveneens houdt zulks in dat ze de mogelijkheid open houdt om het pand aan geen van deze partijen te verkopen.
 • Bericht/reactie op uw voorstel ontvangt u uiterlijk op dinsdag 2 april per mail.

Foto's Exercitiestraat 15AB

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.