Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Duurzaamheid

Door het grootschalig gebruik van fossiele grond- en brandstoffen warmt de aarde in snel tempo op. Dit is de oorzaak van de huidige klimaatverandering. Daarom is in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt.

Dat vraagt om een forse transformatie van de wereldeconomie en een afbouw van de CO2-uitstoot naar nagenoeg nul in 2050.

Energietransitie

Omdat verwarmen en koken in woningen medeverantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO2, trekken wij hier ambitieus in op. Onze ambitie is een volledig aardgasloze voorraad in 2040, mits hiervoor de verhuurdersheffing kan worden ingezet. Ons energietransformatieplan is gericht op het verlagen van het energiegebruik van woningen, door onder andere isolatie, het aanbrengen van LED-lampen en het beïnvloeden van het gedrag van bewoners. Daarnaast richten we ons op het verduurzamen van het energieverbruik, door woningen van het gas af te halen en elektrisch te koken.

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.