Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Beter wonen aan Chris Bennekerslaan en Robert Baeldestraat

Onderdeel van Bouwen en Verbouwen

Beter wonen aan Chris Bennekerslaan en Robert Baeldestraat

De woningen aan  Chris Bennekerslaan en Robert Baeldestraat zijn toe aan een grote opknapbeurt. We maken plannen om de woningen en het woongebouw mooier,  veiliger,  prettiger  en duurzamer te  maken.  De bewoners beslissen ook mee. 

Kom ik terug of niet?  

De eerste vraag die we aan bewoners voorleggen is; wil je na de verbeteringen aan je woning terugkomen of liever niet?  De geplande veranderingen vinden in en buiten de woning plaats.  Bewoners  kunnen daardoor  niet in  hun  woning blijven wonen. Zij kunnen  kiezen om tijdelijk of blijvend te verhuizen.    

Naar een andere woning 

Bewoners die liever blijvend naar een andere woning gaan, helpen we bij het vinden van een geschikte woning. Voor bewoners die tijdelijk naar een andere woning gaan, doen we hetzelfde. Dat werkt zo. 

Meedenken 

Bewoners die graag terugkomen, nemen we stap voor stap mee in de plannen. Ook vragen we hun mening. ‘Hoe zou jij de binnenruimte indelen, als je het voor het zeggen had?  Wat  vind  je van de buurt’ . We willen samen  goede  plannen maken, ook met de wijkraad. Dit doen we door te  luisteren naar wat bewoners belangrijk, mooier en prettiger vinden. 

 

 

Wil je meedenken/ meebeslissen met de plannen. Meld je aan.

Chris Bennekerslaan/ Robert Baeldestraat
Project Chris - Robert